Image
Aktuelt

Fakturadetaljer


Publisert: 08/08/2022

Slik leser du din faktura

Alle strømkunder i Norge fikk ny nettleie 1. juli. Hvordan de nye nettleieprisene
slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker – hvor mye strøm du bruker
samtidig – og når på døgnet du bruker strøm.

På side to av din faktura så finner du et detaljert oppsett over strømstøtte, makstimer og kapasitetsledd.
Vi har uthevet feltene nedenfor på fakturaen slik at du enkelt kan se plasseringen på din egen faktura.

Les om ny nettleie her

Min Side kan du se informasjon om din nettleieavtale, forbruksdetaljer, oversikt over dine fakturaer, samt administrere ditt kundeforhold hos oss. Les mer her

 

Lupe Strømstøtte

På grunn av de ekstraordinære høye strømprisene har Stortinget blitt enig om en kompensasjons-
ordning.

Les mer om strømstøtten her

 Strømstøtte
 
 
 

Lupe Makstimer

Dette er de tre høyeste timesverdiene denne
måneden. Snittet av disse styrer hvilket
kapasitetsledd du havner i.

I dette tilfellet så ble snittet 2,71 og vi
havner i kapasitetsledd 2-5 kW som har
en måneds-kostnad på 281,25 kr.

Les mer om beregning av makstimer her

 Makstimer 
 
 

Lupe Kapasitetsledd

Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig.
Beregnes av snittet til dine tre høyeste timesverdier (makstimer).

Les mer om kapasitetsledd her

 Kapasitetsledd