Image
Aktuelt

App, El-sa og strømstøtte!


Publisert: 06/11/2023

For første gang siden juni utbetales det strømstøtte. Strømstøtten blir nå utbetalt time for time, og noen av timene i oktober har vært over terskelverdien. Visste du at du kan hente din personlige strømstøtte med vår chatbot El-Sa?

Kompensasjonsordningen for høye strømpriser ble innført i desember 2021. Strømstøtteordningen har gjennomgått ulike endringer siden den først ble innført. Siste vedtatte endring var 1. september i år. Strømstøtteordningen er vedtatt å vare ut 2024. Ordningen har vært et viktig bidrag til husholdningene i forbindelse med de uforutsigbare strømprisene vi har opplevd det siste året. Strømprisene var høye i begynnelsen av 2023, men det er første gang siden juni at det ble utbetalt strømstøtte nå i oktober. Vi opplever at mange har synes det har vært vanskelig å få oversikt over strømstøtten fra måned til måned. Nå får du mulighet til å få full oversikt over dette i den nyeste versjonen av appen, eller du kan hente ut din personlige strømstøtte via vår chatbot El-sa.

En mer rettferdig strømstøtte fra 1. september

Frem til 1. september har strømstøtten vært basert på gjennomsnittlig spotpris for den aktuelle måneden, med støttesatser som varierte fra noen få øre per kWh til over 3 kroner når strømprisen var høy. Det som er nytt nå, er at strømstøtten baseres på gjennomsnittlig spotpris time for time i det lokale prisområdet hvor boligen din tilhører. Når prisen overstiger 70 øre (83 øre inkl. mva) per kilowattime (kWh), vil staten dekke 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Den oppdaterte ordningen ligner på den gamle, men den vil nå følge ditt faktiske forbruk time for time i stedet for å generere en gjennomsnittspris for hele måneden.

Vær oppmerksom på at det er kun mulig å få strømstøtte for inntil 5000 kWh, og dette gjelder kun for de første brukte 5000 kWh.

Bruk av El-sa

Chatboten vår ser du nederst i høyre hjørne. Åpne chatboten og velg “kompensasjonsordning for høye strømpriser -> hvor mye får jeg i strømstøtte?” Legg inn e-postadressen registrert i våre systemer og velg perioden du ønsker å se strømstøtte for. Du vil deretter motta en egen e-post med din personlige strømstøtte.

Bruk av kundeapp

I kundeapp’en så ser man strømstøtten direkte i forbruksoversikten. Da ser man direkte strømstøtten man har fått for den perioden man velger. Eller så kan man gå via Nettleien i bunnen av forbruksfanen og så velge “Se din Strømstøtte”. Da vil man se strømstøtte for de siste 12 måneder og så kan man velge en måned for så å se hva man har fått i strømstøtte pr dag.