Image
Aktuelt

Fakta flaskehalsinntekter


Publisert: 15/11/2022

Flaskehalsinntekter oppstår når strøm overføres mellom områder med forskjellig strømpris.

Kraftmarkedet er delt inn i prisområder. Norge har fem prisområder, mens Sverige har fire og Danmark har to. Strømpris per prisområde fastsettes av kraftbørsen (NordPool) for hver time i døgnet basert på tilbud og etterspørsel.

Flaskehalsinntekter oppstår når strøm overføres mellom områder med forskjellig strømpris. Flaskehalsinntekter som oppstår som følge av kraftutveksling mot andre land, altså på mellomlandsforbindelsene, deles 50/50 mellom Statnett og partner i nabolandet mens inntekter som oppstår som følge av kraftutveksling mellom prisområdene i Norge i sin helhet tilfaller Statnett.

Når det blir sendt mer strøm mellom de forskjellige prisområdene og når det er store prisforskjeller i Norge gir dette rekordhøye flaskehalsinntekter til Statnett.

Statnetts tillatte inntekt er regulert

Statnetts ekstraordinære inntekter på grunn av de store prisforskjellene skal i sin helhet tilbakeføres til strømkundene over tid. Alle flaskehalsinntekter skal over tid bidra til redusert nettleie.

 

Kilde NVE.