Image
Aktuelt

Enova gir 100 millioner til å effektivisere strømnettet!


Publisert: 04/03/2024

Norgesnett er en del av dette storstilte prosjektet som skal gjennomføres sammen med seks av de største nettselskapene i Norge.

Prosjektet «Euroflex» går ut på å utnytte strømnettet bedre og har en økonomisk ramme på 250 millinoer, Enova støtter med 100 millinoer. Euroflex er det hittil største fleksibilitetsprosjektet Enova har støttet.  

– Dette prosjektet er både utfordrende og en unik mulighet til å forme fremtidens energisystem og bidra til en bærekraftig fremtid. Vi må tenke nytt for å møte klimamålene. Kan vi hente mer kapasitet ut av eksisterende nett uten å påvirke forsyningssikkerheten? Målet er å kunne tilknytte flere kunder raskere og dekke behovet for økt kapasitet hos eksisterende kunder, sier Vidar Kristoffersen, administrerende direktør i Norgesnett. 

Rune Hogga, daglig leder i Å Energi Fleksibilitet, sier at deltakerne i prosjekt Euroflex skal utforske teknologi, løsninger og forretningsmodeller for hvordan vi bedre kan utnytte ledig kapasitet i strømnettet. Målet er å få mest mulig ut av eksisterende strømnett og redusere behovet for å bygge nytt.  

– Vi elektrifiserer samfunnet for å nå klimamålene, og skal bruke mye mer strøm i årene som kommer. For å få det til må vi utnytte nettet bedre, sier Hogga.  

Idéen er å etablere et kommersielt marked for handel av fleksibilitet. Gjennom prosjektet skal nettselskapene betale kunder for å koble ut deler av strømforbruket sitt når de trenger å frigjøre plass i nettet. Dermed kan strømkundene som deltar, få redusert strømregningen sin. Transaksjonene skjer automatisk via en felles handelsplattform. 

Nettselskapene i Euroflex-prosjektet er BKK, Tensio, Linja, Fagne, Norgesnett, Glitre Nett og Elvia. Andre deltakere er Statnett, Å Energi Fleksibilitet, Elhub, Elbits og markedsplassen Nodes. I sum leverer nettselskapene strøm til to tredjedeler av Norges strømkunder. 

 

Stor utfordring 

Det statlige foretaket Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Enova yter økonomisk støtte til investering og utvikling av ny grønn teknologi. Euroflex er det hittil største fleksibilitetsprosjektet Enova har gitt bidrag til. Enova støttet i 2023 32 prosjekter for å utnytte strømnettet mer effektivt. Samlet ble det bevilget 464 millioner kroner. 

– Vi er klar over utfordringene vi står overfor. Derfor har vi valgt å prioritere støtte til prosjekter som bidrar til mer kraft for alle. Det er viktig for Enova å støtte prosjekter som demonstrerer innovativ teknologi og løsninger i praksis, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova. 

– Et strålende eksempel 

Klima og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier det trengs flere løsninger som kan bidra til å redusere belastingen på nettet.  

– Vi opplever over hele landet at begrensninger i lokal nettkapasitet hindrer gjennomføring av viktige industriprosjekter og klimatiltak. Vi trenger derfor flere løsninger som raskt kan bidra til at belastningen på nettet reduseres, sier Bjelland Eriksen.  

– Euroflex er et strålende eksempel på en slik løsning, og det er gledelig at Enovas støtte kan bidra til å realisere slike prosjekter, sier han.