Image
Aktuelt

Elhub flytter sine kjernesystemer til skyen!


Publisert: 16/03/2023

Det betyr at dine forbruksdata blir utilgjengelig fra fredag den 17. mars kl. 10:00 – mandag den 20. mars Kl. 07:00

Forbruksdata utilgjengelig i fra fredag den 17. mars kl. 10:00 – mandag den 20. mars Kl. 07:00

Elhub, den sentrale informasjons- og datalagringsløsningen for det norske kraftmarkedet, skal flytte sine kjernesystemer fra lokale servere til en skybasert tjeneste i helgen. Flyttingen vil gi bedre fleksibilitet og sikkerhet, men vil også medføre at forbruksdata ikke vil være tilgjengelig i løpet av helgen.

Denne flyttingen medføre at forbruksdata ikke vil være tilgjengelig i løpet av helgen. Dette betyr at kunder hos Norgesnett ikke vil kunne få oppdatert informasjon om sitt eget strømforbruk, og at kraftleverandører vil ha begrenset tilgang til informasjon om kundenes strømforbruk i denne perioden. Dette vil også påvirke tilgangen til forbruksdata på Min side, som ikke vil ha oppdatert informasjon før i begynnelsen av neste uke.

Flyttingen av kjernesystemene til skyen er en viktig del av Elhubs strategi for å øke fleksibiliteten og sikkerheten i systemet. Ved å flytte til en skybasert tjeneste vil Elhub få tilgang til bedre ressurser og teknologi, samtidig som risikoen for nedetid og sikkerhetsbrudd vil reduseres.