Image
Aktuelt

Elektrifisering av verdens første CO2 frie gipsplate-fabrikk


Publisert: 11/02/2022

I disse dager settes den første spaden i jorda for å tilgjengeliggjøre elektrisitet til erstatning for LNG i prosessene hos Gyproc på Øra. Takket være muligheten for rask tilgang på ren og relativt rimelig elektrisitet valgte St. Cobain, som blant annet eier Gyproc på Øra, å ha verdens første CO2 frie gipsplatefabrikk i Fredrikstad. Tempo var kritisk for valget, og lokale aktører med Norgesnett i spissen har stått på for å få dette viktige prosjektet til byen.

Hvis de ikke fikk ferdigstilt strømleveransen til fabrikken i god tid før nyttår, ville den bli bygget et annet sted, og eksisterende LNG baserte fabrikk ville med stor sannsynlighet blitt lagt ned.

Resultatet av et godt samarbeid mellom lokale nettselskap, rådgivere, entreprenører og Gyproc er at Fredrikstad får verdens første CO2-frie gipsplateprodusent. I tillegg blir selve leveransene av elektrisitet mer klimavennlige. I tradisjonelle anlegg har man benyttet brytere med SF6 gass. Det er en ekstremt kraftig klimagass, hele 26000 ganger kraftigere enn karbondioksid. Dette er en gass Norgesnett, trolig som første nettselskap i Norge, ikke lenger benytter i nye anlegg. I den nye sekundærstasjonen på Øra blir det derfor valgt en mye mer klimavennlig løsning enn det som tradisjonelt sett ville blitt valgt.

I følge Gyproc er dagens unormalt høye strømpriser ikke et hinder for elektrifisering.
De vurderer dette som den beste løsningen, selv om strømmen er uvanlig dyr.
Selskapet mener det fortsatt er mer lønnsomt å bruke strøm enn å bruke gass til å produsere gipsplater, og når det i tillegg reduserer klimagassutslippene omtrent tilsvarende hele Fredrikstads bilpark, er de svært glade for prosjektet. Og når verdens første C02 frie gipsplateprodusent lander i Fredrikstad med oppgradert nett, var det en lokal elektro entreprenør fra Fredrikstad som fikk oppdraget med å gjennomføre kraftforsyningsdelen av prosjektet. I konkurranse med andre vant det lokale selskapet Nett-tjenester konkurransen om å få på plass løsningen.

Selve framføringen av strømmen har en kostnadsramme på om lag 90 millioner kroner. Det er et spleiselag mellom Gyproc, Norgesnett og Elvia. Norgesnett benytter anledningen til å klargjøre for noe mer effekt utover behovet til Gyproc, men ikke nok til nye store elektrifiseringsprosjekter på Øra. Norgesnett oppfordrer derfor all industri til å ta kontakt i god tid dersom de har behov for mye strøm.