Image
Aktuelt

Elsikkerhet – sjekk av det elektriske anlegget


Publisert: 30/03/2022

Når DLE tar kontakt for å gjennomføre kontroll kan dette sammenlignes med en helsesjekk av ditt elektriske anlegg

Når Det Lokale Etilsynet tar kontakt for å gjennomføre kontroll kan dette sammenlignes med en helsesjekk av ditt elektriske anlegg. I 2021 ble det avdekket 517 feil og mangler som kunne ha utviklet seg til brann.

 

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av Norgesnett. DLE har som oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak, ved å jobbe for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte hos kundene som er tilkoblet strømnettet. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 

 

Avdekket 517 alvorlige feil og mangler

Målet med DLEs kontroller er først og fremst å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. Vi vet at om lag halvparten av alle boligbranner skyldes feil bruk av elektrisk utstyr, feil på det elektriske utstyret eller feil på det elektriske anlegget. Ved å kontrollere elektriske anlegg og informere om elsikkerhet, vil risikoen for brann reduseres.

 

I 2021 har DLE i Norgesnett gjennomført 3879 boligkontroller og 321 kontroller i fritidsboliger. I 517 av kontrollene ble det avdekket én eller flere alvorlige feil. Dette er feil som før eller siden kunne ha utviklet seg til brann, eller på annen måte forårsaket alvorlig strømulykke.

 

Kontrollene i 2021 tok i stor grad utgangspunkt i AMS-målere som indikerte jordfeil. På grunn av koronasituasjonen ble det gjennomført noen færre kontroller, men gjennom målrettet tilsyn i anlegg som viste jordfeil fant vi desto flere feil.

 

 

Tilsyn – hva gjør jeg?

Når DLE tar kontakt med deg for å gjennomføre kontroll kan dette sammenlignes med en helsesjekk av ditt elektriske anlegg. Har du fått varsel om tilsyn? Det kan være lurt å tenke gjennom om du har hatt noen problemer med det elektriske anlegget eller andre elektriske apparater. Skriv gjerne notater som hjelper deg med å huske.

 

Dersom du selv ønsker sjekk av ditt elektriske anlegg, tar du kontakt med en godkjent elektriker som står oppført i Elvirksomhetsregisteret. DLE tar ikke slike oppdrag, da hovedoppgaven først og fremst er å være kontrollmyndighet.

 

Feil som ble funnet i 2021:

 

231 Utstyr med varmegang
219 Jordfeil av alvorlig art
87 Berøringsfarlige anlegg
75 Jording mangelfull og ga ikke beskyttelse
76 Anlegget var bygget brannfarlig
17 Kontaktpunktet hadde dårlig kontakt

 

Vi ønsker deg en elsikker hverdag! Her finner du 7 tips som er enkle følge: https://norgesnett.no/el-sikkerhet/stromtips/