Image
Aktuelt

Beskytt deg mot lyn og torden!


Publisert: 14/06/2023

Les om hvordan du kan forberede deg best mulig – og hvordan du kan sikre det elektriske utstyret ditt.

Sommeren er vanligvis forbundet med sol og varme, men det er viktig å være klar over at vi nå går inn i høysesongen for lyn og torden. Hvert år forårsaker lyn og torden betydelige skader på elektronisk utstyr i norske hjem. Faktisk forekommer omtrent en tredjedel av alle lynnedslag i Norge i juli og august. Mai og juni 2024 har allerede vist seg å være måneder med uvanlig høy lyn- og tordenaktivitet i Norge. Meteorologisk institutt rapporterer at antallet lynnedslag i disse månedene har vært betydelig høyere enn gjennomsnittet for tidligere år. Dette understreker viktigheten av å være ekstra oppmerksom når det gjelder beskyttelse av elektronisk utstyr. Har du et velfungerende overspenningsvern? Husk også å trekke ut støpsler til sensitivt utstyr.

 

Overspenningsvern – husk på dette i ferien

Et overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget og reduserer risikoen for skader på elektrisk utstyr ved lynnedslag. Et overspenningsvern i sikringsskapet gir ikke nødvendigvis beskyttelse til utstyr som inneholder mye elektronikk – eksempelvis TV, dekoder, radio, PC og modem. Vi anbefaler derfor at du trekker ut støpselet på disse apparatene ved tordenvær eller når du skal på ferie.

Tidligere var det opp til huseier og elektriker å vurdere behovet for vern. Mange eldre anlegg har derfor ikke tilstrekkelig beskyttelse, og det kan være smart å ettermontere overspenningsvern i boligen. Visste du at flere forsikringsselskaper tilbyr rimeligere forsikring for boliger med overspenningsvern?

Vær obs på defekt overspenningsvern! Ved kraftige og gjentatte overspenninger kan vernet bli defekt. Alle overspenningsvern har en indikator som varsler om dette. Hvordan varslingen avhenger av produsenten, men ofte vises et felt eller en lampe med skiftende farge. Etter tordenvær bør du kontrollere overspenningsvernet ditt.

 

Beskytt hjemmet ditt mot lynskader

For å beskytte hjemmet ditt mot lynskader bør du gjøre følgende:

  • Trekk ut kontakten på TV, PC, spillkonsoller, bredbåndsrouter, modem, kjøleskap (hvis mulig) og annen finelektronikk.Husk varmepumpen, som også er utsatt. Du kan trekke ut støpselet eller skru varmepumpen helt av.
  • Overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget, og overspenningsvern i sikringsskapet anbefales. Vaskemaskin, frys- og kjøleskap er apparater som er sårbare for overspenning.
  • Monter finvern på utstyr du ønsker å beskytte. Finvernet beskytter mot siste rest av overspenninger.

 

Visste du?

Et ferdig installert overspenningsvern koster antagelig ikke mer enn egenandelen for en skade, men man slipper bryderiet. Siden 2010 har det vært krav om montering av overspenningsvern (grovvern). Selve monteringen er en jobb for elektrikeren.

Selv om lynet ikke slår ned i din bolig, kan dine elektroniske apparater likevel ta skade! Et lynnedslag på én kilometers avstand kan føre til overspenninger som kan forplante seg frem til din bolig.

Opplever du lamper som blafrer, sikringer som går og/eller misfarging på ledninger eller vegg ved skjult elektrisk anlegg etter lyn og torden? Det kan dreie seg om skjulte skader som i verste fall kan føre til brann. Vi anbefaler da at du tar kontakt med elektriker.

 

Husk!

Norgesnett er godt forberedt på det norske sommerværet og overvåker strømnettet hele døgnet hele året.