100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Bruk strømmen trygt

Det er spesielle tider for oss alle akkurat nå, også for det elektriske anlegget ditt. Det er jo ikke vant til at hele familien er hjemme hele dagen! Lær hvordan du kan ivareta elsikkerheten i hjemmet ditt, og få tips...
Les mer

Skogrydding langs lavspentlinjer tilhørende Norgesnett (Ski-Nordre Follo) igangsettes fra slutten av mars

Norgesnett skal i løpet av 2020 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger i Nordre Follo kommune. Berørte boligeiere/innehavere av eiendommer vil få tilsendt informasjon fra oss om arbeidene. Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav,...
Les mer

Norgesnett gjør tiltak i forhold til koronaepidemien

Norgesnett har en samfunnskritisk oppgave ved å levere sikker og stabil strømforsyning til våre kunder. Vi har derfor økt beredskapen betydelig for å unngå smitte samt bidra til å begrense spredningen av korona ytterligere. I tillegg er beredskapen for å...
Les mer

Endring i forbruksavgiften (elavgiften) 01.01.20

Full sats på forbruksavgiften øker fra 15,83 øre/kWh (19,7875 øre/kWh inkl mva) til 16,13 øre/kWh (20,1625 øre/kWh inkl mva) fra 1. januar 2020. Redusert forbruksavgift er fra den 01.01.20 0,505 øre/kWh (eks. mva) Forbruksavgiften blir hvert år vedtatt av Stortinget...
Les mer