100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Nettleien tilbake til omtrent samme nivå som 1.oktober 2020

De siste månedene er nettleien redusert to ganger; 1. oktober 2020 og 1. januar 2021. Strømprisene har blitt høyere siden den gang og Norgesnetts kostnader har økt. Derfor vil nettleien øke med i gjennomsnitt 5 prosent ekskl. avgifter fra 1. juli 2021. Prisøkningen for hver enkelt kunde vil avhenge av...
Les mer

Norgesnett skal gjennomføre skogrydding langs lavspentlinjer på Askøy

Norgesnett skal i løpet av 2021 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger. En del av disse linjene befinner seg på eiendommene til noen av våre kunder Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav, og gjøres...
Les mer

Nye standardvilkår fra 1. mai 2021

Norgesnett endrer standardvilkårene for nettleie og tilknytning fra 1. mai 2021 til Energi Norges nye standardvilkår. Dette gjelder for forbrukerkunder og næringskunder. Standardvilkårene av 01.05.21 avløser tidligere standardavtale. Behovet for de oppdaterte vilkårene er i første rekke utløst av endringer...
Les mer

Norgesnett skal gjennomføre skogrydding langs lavspentlinjer i Nesodden og i Fredrikstad

Norgesnett skal i løpet av 2021 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger. En del av disse linjene befinner seg på eiendommene til noen av våre kunder Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav, og gjøres...
Les mer