100%
Ingen kjente brudd/feil i nett

Aktuelt

Linjebefaring med helikopter 12. – 23. oktober

I perioden 12. – 23. Oktober vil Norgesnett utføre nødvendig årlig befaring av det høyspente luftnettet i kommunene Hvaler, Fredrikstad, Røyken og Enebakk. Det meste av overflyvningen går raskt – men kan medføre noe støy. I kommunedel Borge i Fredrikstad...
Les mer

Nettleien reduseres for våre kunder 01.10.20

Fra 1. oktober 2020 vil Norgesnett redusere nettleien i gjennomsnitt 5% for alle våre kunder. Prisnedgangen for hver enkelt kunde vil avhenge av forbruksmønsteret og vil derfor variere noe. Norgesnett har i en periode hatt lavere kostnader enn forventet. Norgesnett...
Les mer

Varsel om skogrydding langs lavspentlinjer tilhørende Norgesnett (Askøy)

Norgesnett skal i løpet av 2020 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger i Askøy kommune. Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav, og gjøres for å opprettholde sikker og stabil strømforsyning samt opprettholde krav til...
Les mer

AMS Norgesnett, gjenstående målerbytter 2020 og stengeprosess

Norgesnett har startet sengeprosess i Fredrikstad hos kunder der vi ikke har fått skiftet ut strømmålerne til nye automatiske AMS-målere. Deretter starter tilsvarende prosess i Follo, Nesodden og Røyken. Våren 2021 gjennomføres prosessen på Askøy. Våre kunder informeres om prosessen...
Les mer